Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la calidad de nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de Cookies.

X

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB

Copyright © 2015, Fundació Bancaixa, tots els drets d’explotació estan reservats.

Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de Fundació Bancaixa.

Correspon a la dita empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que hi concórreguen les condicions que s’assenyalen a continuació, quedant vedats qualssevol actes que no hagen estat expressament autoritzats per Fundació Bancaixa.

CONDICIONS PER A LA REPRODUCCIÓ PARCIAL

Les condicions per a la reproducció parcial de la web són les següents:

  • Que siga compatible amb les finalitats i interessos de Fundació Bancaixa.
  • Que es realitze amb ànim d’obtindre la informació continguda i no amb un propòsit comercial ni per a un ús distint de l’individual o privat.
  • Que cap contingut inclòs en aquesta web siga modificat de cap forma.
  • Que cap element disponible en aquesta web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de continguts que l’acompanyen.
  • Que siga comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a Fundació Bancaixa i, al seu torn, s’obtinga l’autorització certificada de l’entitat per a la dita utilització.
  • Que els elements reproduïts no vagen a ser cedits posteriorment a tercers o s’instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xàrcia local.

ACTUALITZACIÓ DE LA WEB

Fundació Bancaixa es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seues pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a la dita informació.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent a la data de la seua última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l’usuari, relativa als productes i servicis i a altres informacions que contenen aquestes pàgines. L’usuari pot confirmar la data de l’actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seua disposició a la mateixa web.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS DE LA WEB

Fundació Bancaixa rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulga, a eliminar-los, limitar-los o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva.

Fundació Bancaixa rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Fundació Bancaixa o no publicada amb el seu nom.

Fundació Bancaixa no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impressos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seues pàgines web. Fundació Bancaixa no es responsabilitza de l’ús que els menors facen de la web.

Fundació Bancaixa no és responsable si els continguts de la web poden ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d’una ferramenta com Internet i acompanyar els menors en les seues sessions.

RESPONSABILITAT AMB ELS ENLLAÇOS

Fundació Bancaixa rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços, amb les pàgines web de Fundació Bancaixa, o que no siguen gestionades directament pel nostre administrador de la web.

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina tenen només una finalitat informativa i en cap cas suposen una suggerència, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació.

RESPONSABILITAT SOBRE SEGURETAT

ncaixa no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es podrien produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualizades, o de les conseqüències que se’n podrien derivar del mal funcionament del navegador.

CONFIDENCIALITAT DE LES DADES

Fundació Bancaixa informa que per a permetre que els usuaris puguen accedir a alguns dels servicis de la web, cal procedir a la recollida de dades de caràcter personal. D’acord amb allò establit a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació que la desenvolupe o hi resulte aplicable, Fundació Bancaixa informa que procedirà a la creació d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, en el qual es recolliran aquelles dades que siguen necessàries per a permetre l’accés i utilització dels servicis de la web.

Fundació Bancaixa garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial de les dites dades.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. Si l’usuari desitja conéixer o modificar les dades recollides, n’hi haurà prou que envie un correu electrònic.

PROPIETAT DE LES IMATGES

Totes les imatges d’aquesta web són propietat de l’Obra Social Fundació Bancaixa. Estan protegides per les lleis internacionals de la propietat intel·lectual i el copyright.

Està prohibida la seua còpia, reproducció i comunicació pública.

Es prohíbeix la seua venda o alquiler.

Està totalment prohibida la seua distribució, extracció, transmissió i emmagatzament en qualsevol forma o suport.